Habarlar

 • [Knowledge sharing]What does rotational molding mainly produce?

  [Bilimleri paýlaşmak] Aýlanma galyplary esasan näme öndürýär?

  Aýlanma galyplaýyş prosesiniň aýratynlyklaryna görä, aýlaw galyplary esasan merkezi dolandyryş plastmassa önümlerini emele getirmek we öndürmek üçin ulanylýar, şeýle hem poroşok bilen örtülen plastmassa önümlerine hem ulanylyp bilner.Men ...
  Koprak oka
 • [Knowledge sharing]What is rotational molding?

  [Bilimleri paýlaşmak] Aýlanma galyplary näme?

  Aýlanma galyplary, plastmassa aýlaw galyplarynyň gysgaldylyşydyr.Sanjym galyplary, ekstruziýa we zarba galyplary ýaly, plastmassa önümlerini gaýtadan işlemegiň we galyplamagyň usullaryndan biridir.Adamlaryň bu emele getiriş usulyny aýlaw galyplary diýip atlandyrmagynyň sebäbi, prosessiň dowamynda ...
  Koprak oka
 • Types and characteristics of rotomolding machines

  Rotomolding maşynlarynyň görnüşleri we aýratynlyklary

  Aýlaw galyplaýjy maşyn, köp plastmassa (gurluş: sintetiki rezin, plastifikator, stabilizator, pigment) üçin has amatly saýlawdyr (Saýlamak).Köp artykmaçlyklary we çykyşlary bar (xìng néng).Dürli önümçilik zerurlyklaryna laýyk gelýär, geliň görnüşlerine we aýratynlyklaryna göz aýlalyň ...
  Koprak oka
 • The main advantages and disadvantages of the rotational molding process

  Aýlanma galyplaýyş prosesiniň esasy artykmaçlyklary we kemçilikleri

  Aýlanma galyplaýyş prosesiniň artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini öwrenenimizde, prosesiň birnäçe esasy aýratynlyklaryna üns bermelidiris, ýagny aýlaw galyplarynda material gönüden-göni galyplara ýüklenýär we galyndy palto bilen aýlanýar we ýapyşýar. boşluk....
  Koprak oka
 • Rotomolding application—steel lining plastic

  Rotomolding programmasy - polatdan ýasalan plastmassa

  Polat bilen örtülen plastmassa, adaty himiki durnuklylygy bolan termoplastiki turbalar bilen örtülen adaty polat turbalara esaslanýar.Sowuk çyzylan birleşmeden ýa-da rotomoldingden soň, diňe bir polat turbalaryň mehaniki aýratynlyklaryna eýe bolman, eýsem poslama garşylygy we masştablara garşy ...
  Koprak oka