Rotomolding maşynlarynyň görnüşleri we aýratynlyklary

Aýlaw galyplaýjy maşyn, köp plastmassa (gurluş: sintetiki rezin, plastifikator, stabilizator, pigment) üçin has amatly saýlawdyr (Saýlamak).Köp artykmaçlyklary we çykyşlary bar (xìng néng).Dürli önümçilik zerurlyklary üçin amatly, geliň, rotomolding maşynlarynyň görnüşlerine we aýratynlyklaryna göz aýlalyň.
1. Şutl görnüşli goşa golly aýlaw galyplaýyş (aýlaw galyplaýyş) maşyn, tarakly goşa golly enjamlar çyzykly kombinasiýa, ortasy ýangyç kamerasy, iki tarapy sowadyjy kamera we ýüklemek we düşürmek birleşdirilende, haçan Aýlanýan goluň galybynyň bir tarapy peçde gyzdyrylýar, beýleki tarapy sowatmak ýa-da ýüklemek we düşürmek üçin daşarda saklanýar, iş çeýe we ýangyç kamerasynyň elýeterliligi ýokary.
2. Açyk alawy ýylatmak, gönüden-göni işleýän aýlaw galyplaýyş enjamy, göni atylýan yrgyldama enjamlary (shèbèi), galybyň ýokary we aşak, çep we sag aýlanmagy (aýlanmagy) (ady: senagatyň enesi) we açyk alaw bilen gönüden-göni gyzdyrylýar Önümçiligi (Önüm) öndürmek (öndürmek) üçin enjamyň bahasy (gymmaty) pes we uly ýa-da aşa uly plastmassa (gurluşy: sintetiki rezin, plastifikator, stabilizator, reňkleýji) öndürmek üçin amatlydyr. önümleri.
3. Garaşsyz dobbi aýlaw galyplaýyş enjamy Garaşsyz dobbi aýlaw galyplaýyş enjamy, birneme gol bilen özbaşdak aýlanýan stoluň üstünde oturdylýar we aýlanýan stol bir merkeziň töwereginde özbaşdak we erkin aýlanyp bilýär, şonuň üçin bir goluň beýlekisine girýär. beýleki ýaraglaryň ýagdaýy we gaýtadan işlemek prosesi.Garaşsyz gol konfigurasiýasy (ýerleşdirmek) emele geliş prosesinde has çeýe.
4.Turret görnüşli dobbi aýlaw galyplaýyş (aýlaw galyplaýyş) enjamy, týuret görnüşli enjamlar (şèbèi) öwrüm stolunda galyplary göterip bilýän we iş stansiýasynyň merkezi nokadyny sikl (dowam etdiriň) üstünde aýlap bilýän birnäçe eli bar.Enjamyň goly aýlanýan stolda bolany üçin, bu enjam önümi yzygiderli gaýtadan işlemek siklleri bilen önüm öndürmek üçin amatlydyr.


Iş wagty: Iýun-21-2021