Aýlanma maşyn

 • Tower Rotomolding Machine,rotational molding machine for sale,rotational molding machine manufacturers

  Minaranyň rotomolding maşyny, satyljak aýlaw galyplaýjy maşyn, aýlaw galyplaýyş maşyn öndürijileri

  1. heatingyladyş, sowadyş, sökmek we ýygnamak üç stansiýasy gurnama liniýasynyň işleýşini amala aşyrýar we çykarylyşy ýokary;2. Peçiň ulanylyş derejesi ýokary, enjamlar tygşytlaýjy we ekologiýa taýdan arassa;3. Her bir emele getiriş tapgyrynda ýakyn wagtda önüm öndürmek üçin amatlydyr;4. Zawodyň gurşawyny gowulandyryp bilýän garaşsyz sowadyş stansiýasy bar;5. Kesgitli sökmek we gurnama stansiýalary bilen işlemek aňsat.Towe aýratynlyklary ...
 • Dobby Shuttle Rotomolding Machine,plastic shuttle rotomolding machine

  “Dobbi Shuttle Rotomolding Machine”, plastmassa gatnaw rotomolding maşyn

  1. leokary çeýeligi 2. lenderumşak ussahana üçin amatly Önüm jikme-jiklikleri Şutl rotomolding maşyny, dürli önümçilik prosesi talaplaryna, uly, kiçi partiýa, orta we uly önümleriň önümi tapawutlandyrmagyna laýyk gelýän bir görnüş.Galyplary üýtgedeniňizde üznüksiz önümçilik, ownuk aýak yzy amaly maşyn.· Enjamlary doly gurnalan we modulirlenen dizaýn we önümçilik;· Spaceokary ýer ulanylyşy we pes pes silindrli peç ...
 • Mobile oven type rotomolding machine, rotomolding oven machine

  Göçme peç görnüşli rotomolding maşyn, rotomolding peç maşyn

  Kompaniýa, enjamlary we rotomolding enjamlaryny, mehatronika enjamlaryny, senagat awtomatlaşdyryş dolandyryş ulgamlaryny we ş.m. öndürmekde ýöriteleşen kärhana bolup, 20 ýyldan gowrak wagt bäri mehaniki dizaýn bilen meşgullanýan we senagat awtomatlaşdyryş dolandyryş ulgamy bilen meşgullanýan ýokary in engineenerleri bar. 10 ýyldan gowrak dizaýn.Senagat gözegçiligi hünärmenleri, güýçli tehniki güýç, enjamlaryň her görnüşiniň dolandyryş ulgamy biz tarapyndan özbaşdak ösdürilýär we gözegçilik ...
 • Open flame direct burning swing type rotomolding machine

  Alawy göni ýakýan swing görnüşi rotomolding maşynyny açyň

  Pes enjamlaryň bahasy we kiçi aýak yzy Uly we ýönekeý içi boş önümler üçin amatly pleönekeý işlemek, rotomoldingiň ilkinji girişi üçin amatly enjam Açyk ýalyn siňdiriji maşynyň aýratynlyklary Bu silindr we yzygiderli önüm öndürmek üçin amatly tygşytly enjam.Galyp bilen ojagyň arasyndaky aralygy sazlamak bilen, durnukly ýyladyş gurşawy üpjün edilip bilner.maşynlar henizem reňkli grafika gözegçiligini amala aşyryp bilýän PLC tarapyndan dolandyrylýar.Biz muňa ynanýarys ...
 • Shuttle Rotomolding Machine,plastic shuttle rotomolding machine

  Shuttle Rotomolding Machine, plastmassa rotomolding maşyn

  / ýüklemeler / Jübi telefony QQ Wideo_20171116151857.mp4
 • Swing machine,Small Rotomolding machine

  Swing maşyn, kiçi rotomolding maşyn

  Enjamyň bahasy pes we poluň meýdany az.Simpleönekeý işlemek bilen uly we ýönekeý içi boş önümler üçin amatly.Rotomoldingiň ilkinji ornaşdyrylmagy üçin iň amatly enjam.Açyk ýalyn siňdiriji maşynyň aýratynlyklary Bu silindr görnüşli we yzygiderli önüm öndürmek üçin amatly tygşytly maşyn.Galyp bilen ojagyň arasyndaky aralygy sazlamak bilen, durnukly ýyladyş gurşawy üpjün edilip bilner.maşynlar henizem durmuşa geçirip bilýän PLC tarapyndan dolandyrylýar ...