Rotomolding galyp

  • Aluminum rotational mold,rotational moulds,plastic rotational moulding

    Alýuminiý aýlaw galyplary, aýlaw galyplary, plastmassa aýlaw galyplary

    1. Galyp ýokary takyklyga eýe we önümiň daşky görnüşi has owadan.2. Düzgünsiz, kiçi göwrümli we ýokary takyklykly önümler üçin amatly.3. Birmeňzeş galyndy diwaryň galyňlygy Galyndy aýratynlyklary madeasalan galyp, uzak ömrüň aýratynlyklaryna eýedir we ululygy ýa-da çylşyrymlylygy bilen çäklenmeýär.Önümçiligiň her ädimini yzarlamak üçin işgärlerimizi bagyşladyk.Maşynlaryň, galyplaryň we bar bolan önüm tehnologiýasynyň tejribesi, galyplaryňyzy has giňişleýin dizaýn etmäge we öndürmäge mümkinçilik berýär....
  • rotational moulds,china rotational molding,rotational mold,roto mould,roto moulded products

    aýlaw galyplary, çin aýlaw galyplary, aýlaw galyplary, roto galyplary, roto galyp önümleri

    1. lighteňil galyp 2. Uzak hyzmat ediş möhleti 3. Gowy ýylylyk geçirijiligi 4. Orta bahasy 5. Gowulaşan polat galyp ýokary ölçegli takyklyga we birmeňzeş diwar galyňlygyna galypdyr ýa-da çylşyrymlylyk.Önümçiligiň her ädimini yzarlamak üçin işgärlerimizi bagyşladyk.Maşynlaryň, galyplaryň we bar bolan önüm tehnologiýasynyň tejribesi, galyplaryňyzy has düşnükli dizaýn etmäge we öndürmäge mümkinçilik berýär ...